Nieuwe opvang voor zorgmijder in Heerlen

Normal heerlen gasthuisstraat 45
Afbeelding: rijksmonumenten.nl

De gemeente Heerlen en het Leger des Heils openen een nieuwe opvang voor zorgmijders in een voormalig klooster aan de Gasthuisstraat 35. De nieuwe opvang, het Gasthuis, is bedoeld voor maximaal 30 personen die nu nog in De Klomp verblijven. Dit zijn niet alleen mensen met een verslaving, maar ook mensen met psychische problemen. In de nieuwe locatie krijgen ze een eigen kamer en de hulp die ze nodig hebben. Voordat de mensen er gaan wonen wordt het pand eerst verbouwd. Door de maatregelen rondom de coronacrisis duurt dit waarschijnlijk langer dan verwacht. De Klomp sluit uiterlijk op 1 mei 2021 definitief de deuren.

De verhuizing naar het Gasthuis is een direct gevolg van de afspraken die zijn vastgelegd in de ‘Visie en Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad’. Daarin wordt aan de ene kant ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in de opvang terecht komen en aan de andere kant op het verbeteren van de huidige opvang. De meeste mensen die nu nog in De Klomp wonen, verhuizen naar het Gasthuis. Maar er gaan ook mensen naar andere vormen van beschermd wonen. Bijvoorbeeld de zogenaamde ‘Skaeve Huse’, waar mensen zelfstandig wonen maar dagelijks bezoek krijgen van een sociaal beheerder, of naar ‘Housing First’ waar daklozen een woning krijgen onder de voorwaarde dat zij wekelijks huisbezoek toelaten en een huur- en betalingsovereenkomst afsluiten. Wethouder Peter van Zutphen is tevreden met de nieuwe opvang in het Gasthuis. “Het is een rustige plek waar de bewoners veel meer privacy krijgen en minder stress ervaren. We verwachten dat dit een positieve invloed heeft op hun gedrag.”

Rustige en groene omgeving

Wonen Limburg heeft zich bereid verklaard om als eigenaar van het vastgoed op te treden. Recent is overeenstemming bereikt met het bisdom over de aankoop. Wim Hazeu, bestuurder Wonen Limburg: “We zien het bieden van goede huisvesting, ook voor de doelgroep in kwestie, als onze maatschappelijke opgave. Ik hoop van harte dat bewoners daar een stap kunnen zetten naar een beter toekomstperspectief.” Het Gasthuis ligt in een rustige en groene omgeving. De nieuwe opvang ligt meer afgezonderd (niet direct aan de straat) dan De Klomp. Door een groenwal en een hekwerk ligt het Gasthuis behoorlijk gescheiden van de andere bebouwing in de buurt. De brug over de Gashuisstraat wordt afgesloten. Daardoor is de kans op overlast veel kleiner dan bij De Klomp. De ligging in de buurt van het centrum is ook een voordeel.

Uitstromen naar een beschermde woonvorm

In de nieuwe opvang komen kamers voor maximaal 30 personen. De meeste mensen die nu nog in De Klomp wonen, verhuizen naar het Gasthuis. Maar er gaan ook mensen naar andere vormen van wonen met begeleiding. Het Leger des Heils zorgt voor de begeleiding. In eerste instantie proberen ze het vertrouwen te winnen om vervolgens mensen te motiveren om hulp te accepteren. Het streven is om de zorgmijders op den duur te laten uitstromen naar een beschermde woonvorm. Joke Wisseborn-Remigius, regio directeur van het Leger des Heils: “Dit is echt de basis om iets te kunnen bereiken in de hulpverlening. Ze moeten zich weer thuis gaan voelen; een eigen plek krijgen. Pas dan kun je aan alle andere dingen werken”.

Informatiebijeenkomst

De omwonenden van De Klomp en het Gasthuis zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe plek voor de zorgmijders. Nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven, ontvangen de omwonenden van het Gasthuis een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. En zodra de verbouwing klaar is, krijgt iedereen de gelegenheid een kijkje te nemen in het pand.

Adverteren op HeerlenActueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op HeerlenActueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Heerlen
17:44

15° C

Lichte regen

0.45 km/h

95%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief