Begroting Gemeente Heerlen 2024: Ondersteuning Kwetsbaren en Investeren in de Toekomst

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heerlen heeft haar begroting voor 2024 gepresenteerd, waarin duidelijk wordt waaraan het geld besteed zal worden. Een groot deel van het budget gaat naar mensen die kwetsbaar zijn en recht hebben op ondersteuning. Daarnaast is er ook ruimte voor investeringen om op de lange termijn te zorgen voor een fijne en leefbare stad voor alle Heerlenaren.

Inkomsten

De inkomsten van de gemeente Heerlen komen uit verschillende bronnen. Deze omvatten bijdragen van het Rijk, de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, reserves, rioolheffing, huren, leges en lokale heffingen, rente en dividenden, en andere inkomsten. Het totaal van de inkomsten komt op 506 miljoen euro.

Uitgaven

De uitgaven van de gemeente zijn verdeeld over verschillende posten. De grootste uitgavenposten zijn bijstandsuitkeringen (88,3 miljoen), ondersteuning (overhead, 81,2 miljoen) en WMO (75,1 miljoen). Andere belangrijke uitgavenposten zijn jeugd (57 miljoen), werkgelegenheid (37,5 miljoen) en onderwijs (24,4 miljoen). De totale uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten, namelijk 506 miljoen euro.

Kosten voor de Burger

Voor de burgers van Heerlen zijn er drie belangrijke kostenposten: de afvalstoffenheffing (353,15 euro), de rioolheffing (195,71 euro) en de onroerendezaakbelasting (321,52 euro).

Investeringen

De gemeente Heerlen plant ook investeringen om de stad op lange termijn leefbaar en aantrekkelijk te houden. Deze investeringen zijn verdeeld over verschillende gebieden, zoals het centrum (7,7 miljoen), infrastructuur (6,4 miljoen), riolering (5,5 miljoen), sport (3,3 miljoen), scholen (3,2 miljoen), veiligheid (2,8 miljoen), cultuur (2 miljoen), automatisering (1,4 miljoen), gemeentelijke gebouwen (1 miljoen) en overige (1,8 miljoen). Het totaal van de geplande investeringen komt op 35,1 miljoen euro.