Nog ruim 500.000 euro beschikbaar voor startersleningen in Heerlen

4 maanden geleden gepubliceerd

In 2021 heeft de gemeente Heerlen een starterslening geïntroduceerd om het voor starters eenvoudiger te maken om een eerste huis te kopen. Deze lening is aanvullend op de hypotheek die door een bank wordt verstrekt. Momenteel is er nog ruim 500.000 euro beschikbaar voor starters in Heerlen om van deze regeling gebruik te maken.

Verhoogde aankoopsom

Naast de beschikbare fondsen is ook de maximale aankoopsom voor de starterslening verhoogd naar 280.000 euro. Hiermee kunnen meer starters in Heerlen profiteren van de regeling.

Groeiambitie Heerlen

Met de starterslening wil Heerlen niet alleen financiële ondersteuning bieden aan starters, maar ook bijdragen aan de groeiambitie van de stad. Volgens wethouder wonen, Casper Gelderblom, is het doel om tegen 2050 te groeien naar 100.000 inwoners.

Kenmerken van de lening

De starterslening heeft gunstige voorwaarden voor starters. Zo hoeft er de eerste drie jaar geen aflossing betaald te worden en staat de rente voor de eerste 15 jaar vast. De lening heeft een looptijd van dertig jaar.

Aanvraagproces

Om in aanmerking te komen voor de starterslening, mag de woning maximaal 280.000 euro kosten. De starterslening is maximaal 56.000 euro. De leningen worden verstrekt door SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De aanvraag voor de lening kan alleen worden gedaan na toestemming van de gemeente Heerlen. Wanneer aan alle voorwaarden voor de lening is voldaan, geeft de gemeente een toewijzingsbrief af waarmee de lening bij SVn aangevraagd kan worden.

Als het budget voor de starterslening op is, kunnen er geen nieuwe leningen meer worden verstrekt.