Het project 'Frisse Wind' in Heerlen wordt voortgezet

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het ‘Frisse Wind’ project, dat in 2020 tot stand kwam dankzij een donatie van het VSBfonds aan de Stichting Samen Heerlen, zal de komende jaren worden voortgezet. Het project biedt financiële ondersteuning en coaching aan initiatieven in Heerlen die de stad verbeteren.

Een samenwerking voor de voortzetting van Frisse Wind

Stichting Samen Heerlen, het VSB-fonds, Nationaal Programma Heerlen-Noord en de gemeente Heerlen slaan de handen ineen om het project voort te zetten. “Het is ongelofelijk dat er de afgelopen jaren al zo veel initiatieven en initiatiefnemers uit Heerlen ondersteuning bij Frisse Wind hebben aangevraagd,” aldus burgemeester Roel Wever.

Wat doet Frisse Wind?

Frisse Wind biedt niet alleen financiële steun, maar ook begeleiding van scout-coaches voor de ontwikkeling van een idee voor een straat, wijk of Heerlen in zijn geheel. Daarnaast organiseert het de Frisse Wind Academie, waar initiatiefnemers elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen.

Tot nu toe hebben meer dan 400 initiatiefnemers deelgenomen aan de Frisse Wind Academie en hebben ruim 180 initiatieven financiële steun ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn buurttuin- en stadstuininitiatieven, lunchmiddagen tegen eenzaamheid voor ouderen en evenementen zoals de Highland Games van studentenvereniging Woord en Daad en het Stralende Sterrengala.

De kracht van Frisse Wind

Volgens Bert Bremen, bestuurslid van Stichting Samen Heerlen, zit de kracht van Frisse Wind in de frisse aanpak. “We geven niet alleen financiële steun, maar de scout-coaches begeleiden en verbinden ook. De drempel om een aanvraag te doen wordt zo lager en de kans op een succesvolle aanvraag groter. Vervolgens delen initiatiefnemers hun kennis en ervaring met elkaar bij de Frisse Wind Academie. Dat werkt aanstekelijk.”

Frisse Wind zal de komende jaren de ideeën en initiatieven van Heerlenaren en Heerlense verenigingen blijven steunen.