Jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben na de Meerjarige Prestatieafspraken nu ook afspraken voor het jaar 2024 gemaakt. Deze jaarlijkse afspraken zijn bedoeld om het wonen in Heerlen op de kortere termijn te verbeteren. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid staan hierbij hoog op de agenda.

De inspanningen van de partijen

Wethouder Wonen, Casper Gelderblom, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanningen. Gelderblom ziet de nieuwe afspraken als een reflectie van de gedeelde toewijding aan het creëren van een betaalbare, duurzame, en leefbare woonomgeving in Heerlen. De gemeente en de woningcorporaties zetten concrete stappen om de bouwproductie te versnellen, de woonlasten te bewaken, duurzaamheid te bevorderen en de verbinding tussen wonen en zorg te versterken.

Bouw en Beschikbaarheid

Een van de doelen is een versnelde bouwproductie in 2024 om aan de Woondeal-doelen te voldoen. Dit wordt ook gedaan om te anticiperen op de ambitie van Heerlen om nieuwbouw op te schalen. De focus ligt hierbij niet alleen op sociale huurwoningen, maar ook op de realisatie van middenhuurwoningen door corporaties.

Betaalbaarheid en Duurzaamheid

Om de betaalbaarheid van wonen in Heerlen te verbeteren, wordt de ‘Voorzieningenwijzer’ aangeboden aan huurders. Deze tool helpt hen bij het benutten van relevante steunmaatregelen. Op het gebied van duurzaamheid wordt er ingezet op het verminderen van energieverbruik, het toepassen van duurzame materialen en bouwtechnieken, en het installeren van zonnepanelen op bestaande en nieuwe woningen.

Wonen en Zorg

In 2024 worden concrete afspraken gemaakt voor de woonzorgvisie, uitwerking van het “een thuis voor iedereen”-project en voorbereiding van de in 2025 verplichte huisvestingsverordening. Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar BAT2 (Bouw Advies Toegankelijk) of beter.

Leefbaarheid

Het creëren van leefbare kernen en wijken is van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van Heerlenaren. Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aanpak. In 2024 wordt er samengewerkt met partijen als zorginstanties, gemeente, politie en de Heerlenaren om de leefbaarheid te behouden en te versterken waar nodig.