Nieuwe regelgeving op het houden van bijen in Heerlen

4 maanden geleden gepubliceerd

Met ingang van 1 april 2024 voert de gemeente Heerlen nieuwe regels in voor het houden van bijen in een woongebied. De gemeenteraad heeft de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op 31 januari vastgesteld. Volgens de nieuwe regels mogen er niet meer dan vijf bijenvolken worden gehouden als de afstand tot de buren of de weg minder dan 30 meter is.

Afscheiding bij bijenkast

Daarnaast moet er een gesloten afscheiding zijn op maximaal zes meter van de bijenkast. Deze afscheiding moet minimaal twee meter hoog zijn. Het doel van deze regeling is om overlast van bijen voor omwonenden te verminderen.

Overlast door bijenpoep

Het houden van bijen is een oud ambacht en voor veel mensen een mooie hobby. In Heerlen zijn er echter plekken waar mensen overlast ervaren van bijenpoep. Deze overlast is vaak gekoppeld aan een korte periode na de winter, wanneer de bijen massaal gaan vliegen en daarbij hun darminhoud legen. In sommige gevallen kan deze overlastperiode langer duren, vooral als er veel bijenkasten in de buurt staan.

Extra regels in bepaalde gebieden

De nieuwe regels in de APV stellen ook dat het college gebieden kan aanwijzen waar extra regels gelden voor het houden van bijen. Dit is bedoeld om eventuele overlast te voorkomen. Deze regelgeving is dus niet alleen gericht op het welzijn van de bijen, maar ook op het leefcomfort van de inwoners van Heerlen.