Nieuw ontwerp Romeins Museum Heerlen goedkoper en lager

29 dagen geleden gepubliceerd

Het nieuwe Romeins Museum in Heerlen wordt goedkoper doordat er een verdieping wordt geschrapt. Dit maakt het ontwerp 2,26 meter lager en minder massaal. De aanpassing in het ontwerp zou enkele miljoenen euro’s besparen. Eind mei zal de gemeenteraad besluiten over de aanvullende financiering.

Kostenbesparing en ontwerp

De gemeente Heerlen heeft nog steeds een tekort van miljoenen euro’s voor de vervanging van het verouderde Thermenmuseum door een modern Romeins Museum. Tot nu toe heeft de zoektocht naar externe financierders slechts één miljoen euro van de provincie opgeleverd. Door het ontwerp efficiënter te maken en extern geld te zoeken, hopen ze het tekort te verminderen.

Nieuwe locatie voor kantoren en depot

Een verandering in het ontwerp is mogelijk geworden omdat er ruimte is vrijgekomen in het archeologisch centrum De Vondst, aan de overkant van de straat. Hier worden de kantoren en het depot ondergebracht, die aanvankelijk in het museum geplaatst zouden worden. Hierdoor kan er een verdieping minder worden gebouwd, wat een paar miljoen euro en 2,26 meter in hoogte scheelt.

Tentoonstellingen en bezoekersaantallen

In het nieuwe ontwerp wordt een hellingbaan geplaatst die bezoekers langs de vaste collectie en een steeds wisselende tentoonstelling leidt. Het belang van het nieuwe Romeins Museum wordt door niemand betwijfeld. Het oude Romeinse badhuis wordt vaak ‘de Nachtwacht van de archeologie’ genoemd.

Het museum zal samenwerken met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden om ruimte te maken voor tijdelijke tentoonstellingen. Wisselende exposities kunnen ervoor zorgen dat mensen het museum vaker bezoeken. Het doel is om het huidige bezoekersaantal van 20.000 te verdubbelen naar 40.000.

Besluitvorming

Eind mei neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvulling van de ontbrekende miljoenen. In dezelfde vergadering worden ook besluiten genomen over de kredieten voor de nieuwe filmhub bij Royal en het zwembad in de kerk aan de Laanderstraat.