Zuid-Limburg slaat handen ineen om aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen

Normal download  7

In het nieuwe regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 staat wat het onderwijs en de gemeenten gaan doen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. In Zuid-Limburg verlaten relatief veel jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie of zicht op werk. Professionele zorg en/of begeleiding moet ervoor zorgen dat jongeren op school blijven, terug naar school gaan of gaan werken. Het ministerie van OCW heeft besloten om hiervoor subsidie te verlenen. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen voor 4 schooljaren. Gemeenten en onderwijs in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk de strijd aan met voortijdig schoolverlaten.

Jongeren stoppen niet om de zelfde reden met school. Soms vallen jongeren uit terwijl er niet veel aan de hand is. Ze hebben bijvoorbeeld de verkeerde schoolkeuze gemaakt of willen switchen van opleiding. Ze hebben moeite met de vrijheid en zelfstandigheid bij een beroepsopleiding, weten hun schoolwerk niet te plannen of weten zich geen raad op de stageplek. Maar er kan ook meer aan de hand zijn. Ze kunnen tijdelijk overbelast zijn door school of zaken die er in het gezin of omgeving van de jongere spelen. Er zijn ook jongeren met een migratie-achtergrond die de Nederlandse taal niet (voldoende) spreken of kwetsbare jongeren die een ander niveau hebben dan wordt gevraagd op school en door de arbeidsmarkt.

Maatwerk

De grote variatie in oorzaken voor uitval vraagt om een grote variatie in aanpak en begeleiding. Zo kan loopbaanbegeleiding helpen bij een verkeerde school- en/of opleidingskeuze waarbij op basis van interesses, vaardigheden en talenten met de jongere zelf wordt gekeken naar passende beroepen. Een buddy wordt ingezet als jongeren de vaardigheden missen om schoolwerk te plannen en er zijn trainingen voor jongeren die tijdelijk overbelast zijn.

Uitval voorkomen

Nieuwe systemen op school brengen sneller in beeld wanneer jongeren verzuimen of dreigen uit te vallen. Afhankelijk van de oorzaak wordt specialistische hulp ingezet om te voorkomen dat jongeren helemaal uitvallen. Denk aan een professionele loopbaanbegeleider, een Nederlandse Taalcoach of MBO-coach.

Flexibel onderwijs

Het onderwijs wil ook flexibeler worden door alternatieve opleidingstrajecten te gaan aanbieden. Studenten, waarvoor een diploma onhaalbaar blijkt, kunnen op deelgebieden certificaten of praktijkverklaringen verdienen.

“Iedere jongere zou écht gezien moeten worden zodat niemand zonder een vaardigheid of diploma het onderwijs verlaat. Daarmee wordt het niet alleen makkelijker om later passend werk te vinden, maar het helpt ook de persoonlijke ontwikkeling”, aldus het Dagelijks Bestuur VSV convenant (Jordy Clemens/wethouder gemeente Heerlen, Hans Meijer/CvB VISTA en Eugène Bernard/CvB LVO).

 

Adverteren op HeerlenActueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op HeerlenActueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Heerlen
03:44

15° C

Lichte regen

0.45 km/h

95%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief